Jdi na obsah Jdi na menu
 


Většina lidí si vybírá mateřskou školu (pokud mají možnost výběru) podle množství tzv. nadstandardních aktivit a kroužků.

Tyto tzv. kroužky jsou však součástí většiny mateřských škol.

 

Obrazek

Naše škola nabízí práce s přírodním materiálem, různé výtvarné a pracovní techniky, které ještě neznáme (dle výběru dětí). Postupně si výrobky z přírodních materiálů zdobíme mateřskou školu.

 

ObrazekDále základy polkového kroku, mazurka, country tance, taneční aerobic, orientální tance (dle výběru dětí).

 

Pohybové aktivity jsou součástí běžného dne (při řízené činnosti, pobytu venku, při odpoledních činnostech..) a jednou týdně je pro děti připravena řízená  hodinová tělovýchovná aktivita.

 

Všechny paní učitelky ve spolupráci se sdružením ObrazekNě-Ha zajišťují práci s keramickou hlínou. I keramickými výrobky si postupně zdobíme mateřskou školu.

Minimálně dvakrát ve školním roce se po domluvě s Ně-Hou a s rodiči v MŠ Obrazekkoná tvořivé odpoledne, kterého se mohou zúčastnit děti s rodiči a dalšími příbuznými (sourozenci apod). Odborná poradkyně nabídne již hotové výrobky s radami k postupu a materiál a potřebné pomůcky pro práci dle fantazie zúčastněných.

 

Starší děti se hravou formou seznamují s anglickým jazykem. Používáme  pracovní učebnice Hrej si a naučíš se! pro předškolní děti.

 

Obrazek

Ve 2. polovině školního roku jezdíme na plavání do rokycanského bazénu. Nejmladší děti se hravou formou seznamují s vodou. Starší děti se učí základům plaveckých stylů a na závěr předvedou své nové dovednosti ve velkém bazénu.

 

Zaměřením školy je ekologická Obrazekvýchova, máme tedy vypracovaný ekologický program přizpůsobený věku dětí a podmínkám našeho okolí. Obrazek(např. ve šk. roce 2006/2007 zaměřený na strašidla, ve šk. roce 2007/2008 zaměřený na poznávání života hmyzu, na který navazujeme i v letošním školním roce).

 

Obrazek

Důležité pro všechny tyto aktivity je nabídnout je všem dětem bez rozdílu.