Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

  

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ    

          Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka (zpravidla únor, březen).
          O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a vyhlášením obecním rozhlasem.
         O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka – po odevzdání Evidenčního listu dítěte informuje rodiče zasláním Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.
         Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – na zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu zcela zřejmé, do jaké míry proběhne adaptace dítěte. 

 

 KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 

1. dítě předškolního věku

2. dítě s trvalým pobytem v Dobřívě

3. dítě, které dovrší věku 3 let - zaměstnaných rodičů

4. dítě, které dovrší věku 3 let - nezaměstnaných rodičů

 

 

 

 ADAPTAČNÍ PROGRAM

           Rodiče (především maminky na mateřské dovolené) si se svými dětmi mohou chodit hrát do MŠ. Děti si postupně spolu s osobou sobě blízkou zvykají na nové prostředí, na personál MŠ, na kolektiv dětí, poznávají hračky..          

           Rodiče se v případě zájmu mohou s paními učitelkami domluvit na co nejvhodnějším postupu (připojení rodiče s dítětem k vycházce, divadelnímu představení v MŠ, postupné prodlužování samostatného pobytu apod.)
          Víme, že vstup do MŠ je pro děti velký krok. Celé září věnujeme adaptaci.

 

CO DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POTŘEBUJE

- přezůvky, pohodlné oblečení, ve kterém se dítě cítí spokojeně

- náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, punčošky nebo tepláky, tričko)

- doporučujeme gumovky

- kapesníky - navrhujeme rodičům na začátku školního roku koupit 2 balení papírových kapesníků a nedávat již dětem kapesníky látkové (často se zaměňují) - děti mají možnost brát si na stole kapesníky podle potřeby (ale je to na Vašem uvážení - je to jen naše doporučení)

 

 

PLATBA STRAVNÉHO

 

Založte si prosím svolení k inkasu vždy k 20. v měsíci:

Pokud máte účet u České spořitelny - sběrný účet MŠ: 101036571

Pokud máte účet u jiného bankovního ústavu: 181832550/0300

 

PLATBA ŠKOLNÉHO

 

Založte si prosím trvalý příkaz k úhradě (platba by měla být do 20. v měsíci na našem účtu č. 181832550/0300):

350,- Kč - jedná-li se o dítě na celodenní docházku

240,- Kč - jedná-li se o dítě na 4 hodiny denně (maminka na MD)