Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mateřská škola má ekologické zaměření a vypracovaný svůj specifický ekologický program rozdělený do šesti lokalit: zahrada, louka, les, potok, rybník a studánka.

 

Hlavní témata jsou rozdělená do čtyř ročních období:

 

PODZIM: - seznámení s charakteristickými znaky podzimního období

Obrazek- seznámení se životem některých zvířat na podzim –             ptáci, hmyz, stromy, ovoce, zelenina

- různé výtvarné a pracovní techniky

- hudební nástroje z přírodního materiálu

- vztahy mezi dětmi, dospělými a dítětem

- pohybové činnosti motivované podzimním obdobím

 

 

 

 

 

 

 ZIMA: - seznámení s charakteristickými znaky zimního období

Obrazek- seznámení s adventem – vysvětlení pojmu

- seznámení se zimními svátky (sv. Barbora,           sv. Mikuláš, Vánoce, Silvestr, Tři králové,           masopust)

- zvířata a ptáci v zimě

- výtvarné a pracovní činnosti – různé techniky           (vánoční cukroví, přáníčka, využití přírodnin           a přírodního materiálu)

- vytvoření prožitku z hudby (poslech a zpěv koled,           hudební vyjádření - vánoční koledníček)

  

 

JARO: - jarní příroda – probouzení, ptáci-návrat, zvěř po zimě, otevírání studánky, 

Obrazek         loučení se  zimou

- charakteristika jarního období, souvislé vyjadřování - rozdíly

- domácí a hospodářská zvířata – jejich mláďata

- jarní svátky – tradice, zvyky

- jarní květiny – kořen, stonek, list

- významný den – oslava Dne Země – udělej něco           pro svoji Zem

- svátek maminek – kultivovaný projev, vyjádření           pocitů, dojmů

 

 

   

LÉTO: - charakteristika letního období – souvislé vyjadřování, schopnost porovnání

Obrazek          jednotlivých ročních období

- připravenost dětí z hlediska vstupu do ZŠ, vyjádření           pocitů, dojmů

- poučení o možných nebezpečných vlivech prostředí           a způsobech, jak se chránit